Hvad er en god afkøling?

Jo bedre fjernvarmevandet afkøles , inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation. Læs evt. om fjernvarme

Hvad er god afkøling?

Hvad er god afkøling?

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtig. Det medfører at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen.

I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien.

I vinterperioden (november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst 35 gr. C.

I sommerperioden vil afkølingen være svingende, afhængig af varmebehovet.

Læs også:

Et eksempel på afkøling