Opkrævning af acontorater

Acontoraterne opkræves på følgende tidspunkter i løbet af året:

  • Rate 1 – november
  • Rate 2 – januar
  • Rate 3 – marts
  • Rate 4 – juni

Acontoraterne har forfald den 1. i måneden.

Årets varmeforbrug opgøres pr. 1. oktober, og udsendes ultimo oktober