Betalingsservice og årsopgørelse

I forbindelse med opkrævning af rate 1 med forfald 1. nov. er følgende bilag vedlagt:

  • Årsopgørelse
  • Budget for nye acontorater
  • Styringstabel/Forbrugskontrol