Bestyrelse

 

 

Formand
Morten Christensen
småforbruger
Mail-adresse

Næstformand
Henrik Kaltoft
småforbruger
Mail-adresse

Christa Christensen
Storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Tom Jokumsen
Storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Johnny fjordbak
storforbruger repræsentant
Mail-adresse

Michael Skov
småforbruger repræsentant
Mail-adresse

Lone Christensen
Furesø Kommune repræsentant (A)
Mail-adresse

John Ingemann Allentoft
Furesø Kommune repræsentant (C)
Mail-adresse